Үйлчилгээний журам

  • Захиалагч нь бараа захиалахдаа барааны үнийн дүнг 100% төлснөөр захиалга баталгаажих ба захиалсан бараа 1-2 өдрийн дотор хүргэлтээр хүргэгдэнэ. Таны захиалгын явцын талаарх мэдээллийг танд байнга мэдээлэх болно.
  • Бараа нэг бүрийн тайлбар хэсэгт дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон хүргэлтийн талаар мэдээлэл орсон ба нэмэлт мэдээллийг манай чатаар холбогдож авна уу.